За нас

 

Основна дейност на СИД 1 ООД е изпитване и окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към „СИД 1“ е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност  „СИД 1“ разполага с високо квалифициран персонал.

На 15.02.2012г. със Заповед N 1600 ИЛГ към СИД1 получи АКРЕДИТАЦИЯ от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи и на 29.12.2016 по 42 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи със Заповед N A665

ИЛГ към СИД1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на следните физико-химични показатели на различни видове масла:

1. Кинетичен вискозитет при 40C и 100C

2. Визкозитетен индекс

3. Пламна температура в открит тигел по Кливланд

4. Температура на замръзване

5. Пепел

6. Вода

7. Температура на течливост

8. Корозия на медна пластина

9. Плътност