Технически средства

BDS EN ISO Herzog HFP 339 - Измерване на пламна температура в затворен тигел-автоматичен

Image 18 of 18