Мисия

Основна дейност на СИД 1 ООД е окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към „СИД 1“ е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност „СИД 1“ разполага с високо квалифициран персонал.

ИЛГ към СИД1 е АКРЕДИТИРАНА от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи! Заповед N 1600/15.02.2012г

ИЛГ към СИД1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на следните физико-химични показатели на различни видове масла:

1. Кинетичен вискозитет при 40C и 100C

2. Визкозитетен индекс

3. Пламна температура в открит тигел по Кливланд

4. Температура на замръзване

5. Пепел

6. Вода

7. Температура на течливост

8. Корозия на медна пластина

9. Плътност

 


Перспективност предварителната подготовка на „СИД 1“ позволява да се реагира своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата. Така например, още от 1 март 2010г. в „ ИЛГ-СИД1″ се изпитва FAME по EN 14078/2009г., които останалите лаборатории започнаха през месец юли. До края на годината ще имаме готовност за изпитване с газов хроматограф на био-етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини от 1 март 2011г.