Мисия

 

Основна дейност на „СИД 1„ ООД е окачествяване на светли нефто-продуктиЛабораторията за Изпитване на Горива към „СИД 1“ е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност „СИД 1“ разполага с високо квалифициран персонал.

ИЛГ към СИД1 е АКРЕДИТИРАНА от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи! 

ИЛГ към СИД1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на следните физико-химични показатели на различни видове масла:

  1. Кинетичен вискозитет при 40C и 100C
  2. Визкозитетен индекс
  3. Пламна температура в открит тигел по Кливланд
  4. Температура на замръзване
  5. Пепел
  6. Вода
  7. Температура на течливост
  8. Корозия на медна пластина
  9. Плътност

Перспективност  предварителната подготовка на „СИД1“ позволява да се реагира своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата. Така например, още от 1 март 2010г. в „ ИЛГ-СИД1″ се изпитва FAME по EN 14078/2009г., които останалите лаборатории започнаха през месец юли. Ние разполагаме с газов хроматограф на био-етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини.

Можете ли да разчитате на бързо  и качествено обслужване, ако това се наложи – ние предлагаме кратки срокове на реакция за взимане на проби и изпитването им. За качеството на нашата работа говори факта, че през 2009 г. и 2011г. лабораторията  на ИЛГ-СИД1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите обслужващи фирмите на „ОМВ” във всички Европейски страни и резултатите ни бяха съпоставими с останалите. През 2011г. лабораторията  на ИЛГ-СИД1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите в страната.  Вижте резултатите!

Какви традиции има фирмата при осъществяването на дейността си – фирма СИД1 работи от 2001г. и можем да твърдим, че до днес сме натрупали богат опит и знания. „ СИД 1” ООД 19 години извършва входящ и изходящ контрол на горивата дистрибутирани от „ ОМВ-България” ООД и „ Сакса” ООД. През целият период от дейността ни сме окачествявали горивата на десетки фирми, включително няколко години на „Шел”.

Какво отношение ще получите Вие като клиенти и как ще бъдете обслужени – при нас ще получите любезно отношение и компетентно мнение.  Служителите ни винаги са готови да предоставят безплатна консултантска помощ на нашите клиенти. Позволяваме си да препоръчаме на фирми с по-малък оборот, преди закупуването на по-голямо количество гориво да изпитат мостра от него.