Защо да изберете нас?

Според нас клиентите трябва да обърнат внимание на следните фактори при избора на фирма, на която да се доверят :

Акредитация и Сертификатипрез 2012г. ИЛГ към СИД1 получи АКРЕДИТАЦИЯ от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи, а през май 2013г. лабораторията  на ИЛГ към СИД1 бе включена в професионално изпитване на гориво за дизелови двигатели организирано от Институт за Интер-лабораторни Изследвания в Холандия. Получихме сертификат за ОТЛИЧНО представяне в това изпитване! Получихме сертификат за ОТЛИЧНО представяне през юли 2014г.

Какъв е произходът и качеството на използваните апарати – ние работим с нови съвременни апарати на фирми като щвейцарската Metler Toledo; немските Herzog; американските Antek и Perkin Elmer; и други.

Перспективност – предварителната ни подготовка позволява да реагираме своевременно на новоприетите норми за изпитване качеството на горивата. Така например, още от 1 март 2010г. изпитваме FAME по EN 14078/2009г., които останалите лаборатории започнаха през месец юли. До края на 2011г. ще имаме готовност за изпитване с газов хроматограф на био-етанол, задължителен компонент в автомобилните бензини от 1 март 2013г.

Каква е цената, която ще трябва да заплатите за цялостното изпълнение на анализа –  Дейността на ИЛГ-СИД1 се обслужва от най-необходимия минимален административен персонал. Това позволява да предлагаме ниски цени на извършваните услуги, без това да е за сметка на качеството. Имаме гъвкава ценова политика, която включва система от отстъпки за количества.

Можете ли да разчитате на бързо  и качествено обслужване, ако това се наложиние предлагаме кратки срокове на реакция за взимане на проби и изпитването им. За качеството на нашата работа говори факта, че през 2009 г. и 2011г. лабораторията  на ИЛГ-СИД1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите обслужващи фирмите на „ОМВ” във всички Европейски страни и резултатите ни бяха съпоставими с останалите. През 2011г. лабораторията  на ИЛГ-СИД1 бе включена в кръгово изпитване на горива от лабораториите в страната.  Вижте резултатите!

Какви традиции има фирмата при осъществяването на дейността си – фирма СИД1 работи от 2001г. и можем да твърдим, че до днес сме натрупали богат опит и знания. „ СИД 1” ООД над 8 год. извършва входящ и изходящ контрол на горивата дистрибутирани от „ ОМВ-България” ООД и „ Сакса” ООД. През целият период от дейността ни сме окачествявали горивата на десетки фирми, включително няколко години на „ Шел”.

Какво отношение ще получите Вие като клиенти и как ще бъдете обслужени – при нас ще получите любезно отношение и компетентно мнение.  Служителите ни винаги са готови да предоставят безплатна консултанска помощ на нашите клиенти. Позволяваме си да препоръчаме на фирми с по-малък оборот, преди закупуването на по-голямо количество гориво да изпитат мостра от него.