Акредитация

ИЛГ към СИД1 получи АКРЕДИТАЦИЯ от БСА със Заповед N A665/29.12.2016г по 42 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи!

    Участия на ИЛГ към СИД1 ООД в Междулабораторни сравнения (МС) по години и продукти, организирани от сертифицирани доставчици по EN ISO/IEC 17043 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност“ за периода 2013 – 2016

2013 Гориво за дизелови двигатели – МС № iis13G01EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

Февруари 2014г. – Автомобилен бензин – МС № iis14B01ASTM

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Показател: Парен натиск;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Март 2014 г. – Гориво за дизелови двигатели – МС № iis14G01EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода, Корозия на медна пластина, Пепел;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Показател: Общи онечиствания

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

Май 2014г. – Автомобилен бензин (Е10) – МС № iis14B03

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения, Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат за участие

 

Показател: Парен натиск;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Януари 2015 г. – Котелно гориво – МС № iis15F01

Показатели: Плътност, Коксов остатък, Кинематичен вискозитет при 50°С, Кинематичен вискозитет при 100°С, Температура на течливост (долна), Температура на течливост (горна), Съдържание на вода;

Получен е сертификат за участие

 

Октомври 2015 г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis15G05

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Декември 2015 г.- Гориво за дизелови двигатели – МС № IP-130/2015

Показатели: Плътност и Дестилационни характеристики (автоматична процедура);

Получен е сертификат за участие

 

Октомври 2016 г. – Автомобилен бензин – МС № iis16B05EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (автоматична процедура), Съдържание на сяра, Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат за участие

 

Декември 2016 г. – Етанол като компонент за смесване с авт. бензин – МС № iis16C10

Показатели: Плътност, Обща киселинност, Общ сух остатък, Съдържание на сяра и Външен вид;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

 

Участия на ИЛГ към СИД1 ООД в Междулабораторни сравнения (МС) по години и продукти, организирани от сертифицирани доставчици по EN ISO/IEC 17043 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания за изпитванията за пригодност

за периода 2013 – 2016

 

2013 Гориво за дизелови двигатели – МС № iis13G01EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Февруари 2014г. – Автомобилен бензин – МС № iis14B01ASTM

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

Показател: Парен натиск;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Март 2014 г. – Гориво за дизелови двигатели – МС № iis14G01EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Цетанов индекс, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Температура на течливост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на FAME, Съдържание на сяра, Съдържание на вода, Корозия на медна пластина, Пепел;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

Показател: Общи онечиствания

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Май 2014г. – Автомобилен бензин (Е10) – МС № iis14B03

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (ръчна процедура), Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения, Съдържание на сяра, Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат за участие

Показател: Парен натиск;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

Януари 2015 г. – Котелно гориво – МС № iis15F01

Показатели: Плътност, Коксов остатък, Кинематичен вискозитет при 50°С, Кинематичен вискозитет при 100°С, Температура на течливост (долна), Температура на течливост (горна), Съдържание на вода;

Получен е сертификат за участие

 

 

 

 

 

Октомври 2015 г. – Биодизел-метилови естери на мастни киселини – МС № iis15G05

Показатели: Плътност, Киселинно число, Йодно число, Температура на помътняване, Гранична температура на филтруемост, Пламна температура в затворем тигел, Кинематичен вискозитет при 40°С, Съдържание на естери, Съдържание на сяра, Съдържание на вода и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне

 

 

Декември 2015 г.- Гориво за дизелови двигатели – МС № IP-130/2015

Показатели: Плътност и Дестилационни характеристики (автоматична процедура);

Получен е сертификат за участие

 

 

Октомври 2016 г. – Автомобилен бензин – МС № iis16B05EN

Показатели: Плътност, Дестилационни характеристики (автоматична процедура), Съдържание на сяра, Съдържание на бензен, Съдържание на кислородсъдържащи съединения и Корозия на медна пластина;

Получен е сертификат за участие

 

 

Декември 2016 г. – Етанол като компонент за смесване с авт. бензин – МС № iis16C10

Показатели: Плътност, Обща киселинност, Общ сух остатък, Съдържание на сяра и Външен вид;

Получен е сертификат с оценка за отлично представяне