Начало
Мисия

Основна дейност на "СИД 1" ООД е окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към "СИД 1" е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност "СИД 1" разполага с високо квалифициран персонал. ИЛГ към СИД1 е АКРЕДИТИРАНА от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи! ИЛГ към СИД1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на физико-химични показатели на различни видове масла.

Продължи...
 
Печат Е-поща
20120101_225816
20120101_225954
IMG_1702
IMG_1704
IMG_1705
IMG_1706
IMG_1707
IMG_1708
IMG_1709
IMG_1727
IMG_1728
IMG_1729
IMG_1745
IMG_1840
IMG_1841
IMG_1842
IMG_1847
IMG_1848
IMG_1852
IMG_1854
IMG_1855
IMG_1856
IMG_1857
IMG_1864
IMG_1865
IMG_1867
IMG_1946
start stop bwd fwd